Welkom

Het Verschil ICT is een bedrijf dat zich in de ICT-sector onderscheidt door een praktische en pragmatische wijze van benaderen.

Voor een opdrachtgever is het verschil dat uw ICT vraag op een begrijpelijke manier wordt benaderd en beantwoord. Dit betekent dat de aanpak voor u inzichtelijk wordt gemaakt, zodat u ook de consequenties kunt overzien. Immers ICT is geen doel op zich maar moet in dienst staan van uw bedrijfsprocessen en personeel.

Door mijn ervaring in een aantal aandachtsgebieden in de ICT-sector en bij meerdere organisatie onderdelen binnen een multinationale onderneming is deze aanpak succesvol gebleken.

Naast specifieke ervaring op het ICT-vlak heb ik ook bestuurlijke ervaring opgedaan als projectleider in projecten, leidinggevende in een ICT organisatie, vertegenwoordiger van een branche organisatie bij standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer en als bestuurder bij een overheidsinstantie.

Meer weten?

Stuur even een berichtje.v01